AMNESTY INTERNATIONAL

Het is nooit leuk om slecht nieuws te moeten brengen, maar soms moet het. Soms hebben zelfs helden hulp nodig. De helden van Amnesty International hebben het namelijk zwaar. In 1998 kwam de internationale gemeenschap bij elkaar in de VN en namen zij de Verklaring voor Mensenrechten-verdedigers aan. Overheden beloofden hen te ondersteunen en te faciliteren in hun werk. Nu 20 jaar later wordt de geest en de woorden van deze verklaring openlijk geminacht. Meer dan 25 landen werken LHBTI-organisaties actief tegen. Hiervan zijn er 22 landen, die wetten tegen het ‘promoten’ van homoseksualiteit hebben. De wereld lijkt niet beter te worden. De regenboog loopt gevaar. Repressieve wetgeving, geweld en criminalisering maken de ruimte voor actie van deze helden kleiner. Bij het zien van deze boot hoop Amnesty dat mensen gaan nadenken over de situatie van LHBTI-activisten en in actie willen komen voor deze personen.

Foto Amnesty International 2016

Website