ARKIN

Arkin is een Amsterdamse GGZ organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Hun missie is om cliënten te helpen de regie over hun leven te herwinnen en op een gezonde manier vorm te geven. Onderzoeken uit binnen- en buitenland wijzen grotendeels in dezelfde richting: LHBTI’s lopen meer risico op psychische problemen, een slechtere gezondheid en gebruiken meer alcohol en middelen dan hetero’s. Dat heeft alles te maken met discriminatie en de stress die dat oplevert. Hun motto op de boot: ‘Be your own hero! Arkin is your sidekick’. Zoek je eigen leefstijl, en wees je eigen held. En als het kompas zoek is of iemand dreigt te verdrinken, staan de sidekicks van Arkin klaar. Zonder Robin geen Batman.

 

Foto concept boot 2018

Website