Pride Amsterdam
Canal Parade boot

#28 Roze in Rood

De brandweer is er 24/7 voor iedereen. Als hulpverleningsorganisatie staan we midden in de samenleving. Daarom streven we ernaar om een afspiegeling te zijn van de samenleving die we dienen. Doel is om voor iedereen een punt van herkenning te zijn: voor mensen die we helpen, maar ook voor onze eigen (toekomstige) collega’s. Diversiteit moet […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

De brandweer is er 24/7 voor iedereen. Als hulpverleningsorganisatie staan we midden in de samenleving. Daarom streven we ernaar om een afspiegeling te zijn van de samenleving die we dienen. Doel is om voor iedereen een punt van herkenning te zijn: voor mensen die we helpen, maar ook voor onze eigen (toekomstige) collega’s. Diversiteit moet een fundamenteel onderdeel van onze brandweeridentiteit zijn. Dat vraagt om blijvende ontwikkeling en vernieuwing.

Daarom vindt Brandweer Nederland het belangrijk om ontwikkelingen die we zien in de maatschappij als werkgever niet alleen te blijven volgen, maar ook zelf door te maken. We beseffen ons dat we als Brandweer Nederland daar een belangrijke rol in kunnen vervullen.

De brandweer is een beroepsgroep die makkelijk aan masculiene stereotypes te onderwerpen is. Hoewel we ons hier al steeds meer bewust van zijn, hebben we ook nog stappen te zetten. Laten we over brandweermensen spreken in plaats van over brandweermannen en -vrouwen. Deze kleine veranderingen kunnen een grootst gebaar zijn waardoor iedereen zich thuis kan voelen. We maken ons hard voor het stimuleren en normaliseren van diversiteit en inclusiviteit binnen onze organisatie. Dat doen we d.m.v. een landelijke werkgroep waarin de verschillende netwerken vertegenwoordigd zijn. Samen bouwen we aan een steeds inclusievere organisatie, en geven we mensen de handvatten om dit te bereiken. Daarom is het zo belangrijk om gezamenlijk een breed gedragen beweging te starten. Want diversiteit en inclusiviteit moet gaan over ons allemaal, over dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat we bij de brandweer iedereen benaderen als zichzelf. Daarmee bereiken we diversiteit als normaal gegeven. Dat is onze stip op de horizon.

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, bij welke organisatie dan ook. Brandweer Nederland wil zich daar hard voor maken. We zijn trots op ál onze 25.000 brandweermensen, een woord waarin hopelijk ieder gender zich thuis kan voelen.