COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

Iedereen is zichzelf

LHBTI kunnen zijn is een mensenrecht. Iedereen heeft het recht om veilig zichzelf te zijn. Tijdens Pride 2018 eert het College voor de Rechten van de Mens alle helden die zichzelf zijn en alle helden die zich inzetten voor mensenrechten in Nederland. Tijdens verschillende evenementen waar zij aan deelneemt onderstreept zij het belang hiervan.

Op zaterdag 28 juli spreekt Adriana van Dooijeweert, de voorzitter van het College, bij de manifestatie bij het Homomonument over de mensenrechten van LHBTI’ers in Nederland. Samen met andere mensenrechtenorganisaties loopt zij vervolgens tijdens de Pride Walk mee naar het Vondelpark. Hier stuurt zij samen met aanwezigen 1.000 ansichtkaarten aan helden op het gebied van mensenrechten vanaf de Rainbowmarket.

Op woensdag 1 augustus is publiek welkom bij de conferentie ‘LHBTI kunnen zijn is een mensenrecht’. Hier spreekt o.a. Jan Willem Duyvendak over homonationalisatie en mensenrechten en gaan we hierover met elkaar in gesprek. Op zaterdag 4 augustus vaart het College tijdens de CanalParade mee met een boot met ‘helden’ op gebied van LHBTI-emancipatie en voorvechters van mensenrechten.

Wat doet het College voor de Rechten van de Mens?

Het College houdt toezicht op de Wet Gelijke Behandeling en Mensenrechten in Nederland. Zij beschermen, belichten en bevorderen de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij vooral door onderzoek te doen, door advies en voorlichting te geven en door te oordelen wanneer er sprake is van discriminatie. Zij staan voor de naleving van mensenrechten, inclusief gelijke behandeling in praktijk, beleid en wetgeving. Ook willen zij het bewustzijn van mensenrechten in Nederland vergroten en streven naar het verbeteren van de mensenrechtensituatie in onze samenleving.

Wil je weten wat jouw rechten zijn? Iedereen heeft mensenrechten.nl.

Website