Pride Amsterdam
Canal Parade boot

#01 Gemeente Amsterdam

AMSTERDAM STAAT VOOR JOUW GENDER Het thema van de Pride dit jaar is “My gender, my Pride”. Voor ons als stad en organisatie betekent dit dat wij met elkaar ervoor zorgen dat je geaccepteerd wordt wie je bent ongeacht jouw gender, we opkomen voor genderdiversiteit, we barrières wegnemen en zo samen een vrije en veilige […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

AMSTERDAM STAAT VOOR JOUW GENDER

Het thema van de Pride dit jaar is “My gender, my Pride”. Voor ons als stad en organisatie betekent dit dat wij met elkaar ervoor zorgen dat je geaccepteerd wordt wie je bent ongeacht jouw gender, we opkomen voor genderdiversiteit, we barrières wegnemen en zo samen een vrije en veilige omgeving creëren waar je trots mag zijn wie je bent. Amsterdam staat voor jouw gender.

Helaas zijn we er nog niet

Lhbtiq+ personen zijn nog vaak slachtoffer van discriminatie, intimidatie en (huiselijk) geweld. Binnen de lhbtiq+ gemeenschap zijn transgender personen disproportioneel vaak slachtoffer van huiselijk geweld in het bijzonder. In de dialoog omtrent inclusie, veiligheid en sociale acceptatie voelt deze groep zich vaak niet gehoord. Ten behoeve van zichtbaarheid en bewustzijn van deze kwestie organiseert de Traineepool Gemeente Amsterdam 2022 daarom een inhoudelijk themaprogramma gedurende de Pride-week.

De boot

Op onze boot dragen we onze boodschap uit door de boot te versieren in de transgenderkleuren. Alle opvarenden krijgen de ruimte om binnen die kleuren een eigen outfit te maken. Zo geven we iedereen de ruimte om uniek en zichzelf te zijn en benadrukken we onze onderlinge verbinding doordat we dezelfde kleuren gebruiken in onze outfits. Op de boot komen drie amsterdammertjes te staan, in transgenderkleuren. Een krachtig symbool van onze stad.

Gasten op de boot

Op de boot is er naast een afvaardiging van het college van B&W en gasten, ruimte om drie bekende (en minder bekende) transpersonen uit de stad uit te nodigen. Zij zullen een directe link vormen tussen de campagne van de Traineepool en de gemeenteboot. Hen wordt een figuurlijk podium geboden door het dragen van uitbundige outfits in dezelfde kleuren als de overige opvarenden. Op deze manier zijn ze opvallend herkenbaar om de boodschap van “Amsterdam staat voor jouw gender” te vertegenwoordigen en te fungeren als boegbeeld.