Pride Amsterdam
Canal Parade boot

HVO-Querido

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem die al sinds 1904 bestaat. We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor mensen; we streven er naar hen te verbinden, helpen overlast […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem die al sinds 1904 bestaat. We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor mensen; we streven er naar hen te verbinden, helpen overlast te voorkomen en terug te dringen. Wij bieden opvang, woonbegeleiding en dagbesteding.

HVO-Querido is een organisatie voor dak- en thuislozen. Net als alle andere burgers willen ook onze
medewerkers en bewoners niet in hokjes gestopt worden. We strijden voor een diverse organisatie
waarin iedereen zich welkom voelt, zonder in een hokje geplaatst te worden. Dit geldt voor zowel de
medewerkers als de cliënten. Onze cliënten strijden om hun dak- of thuisloosheid achter zich te laten,