Pride Amsterdam
Canal Parade boot

Hvoquerido

HVO-Querido is er voor mensen met psychosociale of psychische problemen en/of andere maatschappelijke vragen. Mensen die vanuit een kwetsbare positie zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven kunnen op ons rekenen. HVO-Querido ondersteunt mensen om zelf opnieuw regie over hun leven te krijgen en die te behouden na een periode van zware […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

HVO-Querido is er voor mensen met psychosociale of psychische problemen en/of andere maatschappelijke vragen. Mensen die vanuit een kwetsbare positie zelf opnieuw inhoud en richting aan hun leven willen geven kunnen op ons rekenen. HVO-Querido ondersteunt mensen om zelf opnieuw regie over hun leven te krijgen en die te behouden na een periode van zware ontregeling. We bieden opvang, begeleiding en dagactiviteiten.

Wij omarmen iedereen met alle verschillen en gaan met mensen om met respect, empathie, en nieuwsgierigheid. Wij leren om een inclusieve bril op te zetten en zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en de gelegenheid heeft om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onze ambitie.

In 2023 ondertekende HVO-Querido de regenboogverklaring die in lijn staat met ons Diversiteits- en Inclusiebeleid. Daarmee dragen we uit een LHBTQI+ vriendelijke organisatie te willen zijn.