JuBi YOURSELF

‘Helden in artikel 1 Grondwet’. Zo luidt de boodschap van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarmee staan 4 augustus de schijnwerpers op de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. De ministeries werken aan deze aanvulling. Ook als werkgevers vinden de ministeries het tegengaan van discriminatie belangrijk. Net als het belang van diversiteit op de werkvloer. Met de deelname aan Pride Amsterdam benadrukken JenV en BZK dat de rechtsstaat er voor iedereen is. Het initiatief om mee te doen is van het gezamenlijke LHBTI-netwerk, JuBi Yourself.

Photo JuBi Yourself 2017

Website BZK

Website JenV