Samen verder bouwen aan een kleurrijke rechtstaat en toekomst. Dat is de boodschap van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze boodschap wordt met kleurrijke ‘stenen’ gebouwd op een tijdlijn van wetten, die samen zorgen voor gelijke rechten en behandeling voor LHBTI+’ers. Het initiatief is van het eigen LHBTI+-netwerk, JuBi Yourself.

Foto JuBi Yourself 2018

Website BZK

Website JenV