MINISTERIE VAN DEFENSIE

Sinds 2008 vaart het Ministerie van Defensie mee met de botenparade, sinds 2011 met een eigen boot. Meevaren in uniform was echter lang niet altijd een vanzelfsprekendheid binnen Defensie. Militairen mogen zichzelf zijn bij Defensie, en dat ook laten zien tijdens de botenparade. Het is deze trots die ze graag ook dit jaar opnieuw willen uitdragen door mee te varen tijdens de botenparade. Het Ministerie van Defensie heeft bij uitstek een voorbeeldfunctie voor de samenleving hier maar ook in het buitenland. Defensie en heroes zijn twee onderwerpen die nauw met elkaar samenhangen. Bij Defensie werken militairen, ook LHBTI-militairen, die onder zeer moeilijke omstandigheden in het buitenland hun werk doen. Extra waardering wordt bij ons tot uitdrukking gebracht door middel van het uitreiken van medailles en onderscheidingen voor (helden)daden. Daarom staat dit jaar de medaille-uitreiking centraal op de boot.

Foto Ministerie van Defensie 2017

Website