Pride Amsterdam
Canal Parade boot

#46 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Iedereen telt mee, denkers en makers van de toekomst! Als ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Een land waar mensen zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar iedereen de kans krijgt om te leren en te groeien, ongeacht wie je bent of waar je vandaan […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

Iedereen telt mee, denkers en makers van de toekomst! 
Als ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werken we elke dag aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Een land waar mensen zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar iedereen de kans krijgt om te leren en te groeien, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Dit komt samen in ons thema voor de Canal Parade “Iedereen telt mee, denkers en makers van de toekomst”.

Met de boot willen we een podium geven aan mensen die zich inzetten voor anderen. Mensen uit het onderwijs, de cultuursector en de wetenschap die zich hard maken voor de positie, waardering en veiligheid van lhbtiq+ personen. Of die bijdrage nu klein of groot is. Het zijn deze verhalen die anderen kunnen inspireren om zich ook in te zetten. 

Wat we doen
Als ministerie maken we beleid voor het onderwijs, de cultuur- en mediasector en de wetenschap in Nederland. Daarnaast zijn we coördinator voor het emancipatiebeleid.
Een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving is het onderwijs. We willen dat iedereen toegang heeft tot goed onderwijs. Op school of de opleiding moeten leerlingen en studenten zich veilig voelen. 

Wij staan voor de diversiteit en rijkdom van onze cultuur en willen dat iedereen toegang heeft tot cultuur.  Media speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen. Het geeft  mensen de mogelijkheid om zich te infomeren over allerlei onderwerpen. Daarbij moet ruimte zijn voor verschillende perspectieven en verhalen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat journalisten en kunstenaars zichzelf in alle vrijheid kunnen uiten. 

Wetenschap en innovatie kunnen een belangrijke sleutel zijn tot het oplossen van de grote uitdagingen van de toekomst. Hiervoor stimuleren we wetenschappelijk onderzoek en innovatie. 

Tot slot zetten we ons in voor de emancipatie van alle groepen in onze samenleving. We willen dat iedereen gelijke kansen heeft op werk, inkomen en deelname aan de samenleving. Hierbij mag gender, seksuele geaardheid, etniciteit of religie geen negatieve rol spelen. We willen dan ook dat de stemmen van alle groepen worden gehoord en dat niemand wordt buitengesloten of gediscrimineerd. 

Iedereen telt mee!