De Nederlandse sport neemt met meer dan 15 sportbonden, Alliantie Gelijkspelen, Pride and Sports en NOC*NSF deel aan de Canal Parade. Met deelname aan de botenparade maakt de sport zich hard voor de boodschap ‘Sporten doen we Samen’. Sport betekent plezier voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn, wat nu nog niet altijd het geval is. Het olympisch vuur op de boot staat voor de inzet om de boodschap samen over te brengen aan heel Nederland.

Schets Nederlandse Sport Boot 2019