ROZE IN BLAUW

De politie is van iedereen. En voor iedereen. Overal en altijd. Om de kerntaken van de politie goed uit te kunnen oefenen, is het van belang dat de politie goed aangesloten is op de maatschappij en weet wat er leeft. Het is daarbij hun streven om álle groepen in de samenleving te bereiken. Dus ook de LHBTI-gemeenschap. Dat levert de politie veel op: je kunt elkaar gemakkelijk vinden als er iets aan de hand is en de drempel is voor de andere partij lager om bij ons aan te kloppen als dat nodig is. Maar ook vanuit de noodzaak om hun werk goed te kunnen doen; heel veel zaken lossen zij op, op basis van tips. Daarom varen ze als politie dit jaar voor de elfde keer mee met Pride. En laten ze zo ook zien dat de politie een divers samengestelde organisatie is, met een eigen LHBT+-netwerk: Roze in Blauw. Met hun boot vragen ze aandacht voor om vooral aangifte te doen van LHBTI-gerelateerde discriminatie incidenten. Niemand mag worden gediscrimineerd op basis van wie of wat je bent. De politie laat dat zien in haar woorden en daden. Het is van belang dat discriminatie, ook LHBTI gerelateerd wordt gemeld. Want zonder melding of aangifte kunnen ze er niets tegen doen.

Foto Roze in Blauw 2017

Website