Pride Amsterdam
Canal Parade boot

#74 RAINBOW (LGBT+ Netwerk Rabobank)

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen. Uiteindelijk gaat het ons om wat er in de samenleving speelt. Hoe we onze gezamenlijke leefwereld kunnen versterken […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen.

Uiteindelijk gaat het ons om wat er in de samenleving speelt. Hoe we onze gezamenlijke leefwereld kunnen versterken en toekomstbestendig kunnen maken. Zodat mensen de keuzes kunnen maken die voor hen belangrijk zijn, nu en in de toekomst.

Dat is waar onze missie ‘Growing a better world together’ voor staat. Het verduurzamen van de manier waarop we leven en werken. Daarbij richten we ons op drie grote wereldwijde transities: de voedseltransitie, klimaat & de energietransitie en de transitie naar een meer inclusieve samenleving.

Ons streven naar een meer inclusieve samenleving willen we uitdragen door onze deelname aan Pride Amsterdam en aan de Canal Parade. Binnen Rabobank blijven we werken aan een werkomgeving en een maatschappij waar iedereen helemaal zichzelf kan zijn en iedereen erbij hoort, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit.

Growing a better world TOGETHER