Pride Amsterdam
Canal Parade boot

#73 SoaPoli (GGD Amsterdam)

GO PrEP Het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD Amsterdam, beter bekend als de SOA polikliniek, mag niet ontbreken op de PRIDE en is blij weer mee te varen dit jaar.Het thema ‘My gender, My pride’ is ons op het lijf geschreven en zeer toepasselijk. Het CSG staat immers voor diversiteit en ons divers […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

GO PrEP

Het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD Amsterdam, beter bekend als de SOA polikliniek, mag niet ontbreken op de PRIDE en is blij weer mee te varen dit jaar.
Het thema ‘My gender, My pride’ is ons op het lijf geschreven en zeer toepasselijk. Het CSG staat immers voor diversiteit en ons divers team zet zich dagelijks in om de seksuele gezondheid van de Amsterdamse burger te vergroten! Er is nog een hoop te winnen wat betreft acceptatie en emancipatie van genderidentiteit en onze kliniek speelt hier graag een rol in. Een voorbeeld hiervan is de Transkliniek, een unieke samenwerking sinds januari 2021 tussen Trans United Europe en de GGD Amsterdam in trans-specifieke zorg. Deze is naast seksuele gezondheidszorg gericht op hormoongebruik en begeleiding.
Met deze boot van het CSG van de GGD Amsterdam dragen wij het belang van gezonde en fijne seks uit en zetten we ons brede scala aan zorg voor de LHBTIQ + in de spotlight.


Queer muzikant Kiri Mioki vertolkt samen met het CSG team, in prachtige outfits gemaakt door 4 queer modeontwerpers, een zelfgeschreven remake op ‘Go West’ van de Village People genaamd ‘Go PrEP’. Via deze bekende meezinger laten we op een luchtige manier het publiek het belang van PrEP weten. De klassieke act van de Village People met de 4 stereotype masculiene rollen krijgt een nieuwe interpretatie. Onder meer een ‘femme’ politieagent en een ruimtereiziger vieren de gendervrijheid en inclusiviteit. We promoten het gebruik van PrEP, een effectief preventiemiddel om je goed te beschermen tegen hiv.
Deze remake van de klassieker ‘Go West’ van de Village People, de iconische band uit de jaren 70, ging toen over het najagen van je dromen. The Pet Shop Boys hebben het nummer in het midden van de aidscrisis opnieuw uitgebracht. Toen ging het over het wegvluchten van het leed waar de LGBTIQ-scene toentertijd mee te maken had. Nu is er PrEP als preventiemiddel en leven we in een ander en nieuw tijdperk. Het is tijd voor een nieuwe versie van dit lied, Kiri Mioki zingt dan ook live, uit volle borst ‘Go PrEP’.
De act wordt feestelijk ondersteund door de enthousiast dansende CSG SOA policrew, tezamen een kleurrijk gezelschap op een boot vol slogans en symbolen die het PRIDE publiek inspireert en uitdaagt mee te dansen en hiermee de gendervrijheid en seksuele gezondheid te vieren.
Wees vrij hoe je je voelt, zorg goed voor jezelf en de ander, sexy en safe!


The Center for Sexual Health (CSG) of the GGD Amsterdam, better known as the STD outpatient clinic, should not be missing from the PRIDE and is extremely happy to be sailing again this year. The theme ‘My gender, My pride’ is tailor-made for us and very appropriate. After all, the CSG stands for diversity and our diverse team is committed to improving the sexual health of Amsterdam citizens every day! There is still a lot to be gained in terms of acceptance and emancipation of gender identity and our clinic is happy to play a part in this. An example of this is the Trans-clinic a unique collaboration since January 2021 between Trans United Europe and the GGD Amsterdam in trans-specific care. In addition to sexual health care, this is aimed at hormone use and counseling.
With this boat from the CSG of the GGD Amsterdam, we promote the importance of healthy and enjoyable sex and we put our wide range of care for the LGBTIQ + in the spotlight.


Queer musician Kiri Mioki performs together with the CSG team, in beautiful outfits made by 4 queer fashion designers, a self-written remake of ‘Go West’ by the Village People called ‘Go PrEP’. Through this well-known sing-along we let the public know the importance of PrEP in a light-hearted way. The classic act of the Village People with the 4 stereotypical masculine roles gets a new interpretation. A ‘femme’ police officer and a space traveler, among others, celebrate gender freedom and inclusivity. We promote the use of PrEP, an effective means of prevention to protect you well against HIV.
This remake of the iconic band of the Village People’s ‘Go West’ from the 1970s was all about chasing your dreams. The Pet Shop Boys re-released the song in the midst of the AIDS crisis. Then it was about escaping the suffering the LGBTIQ scene was dealing with at the time. Now there is PrEP as a means of prevention and we live in a different and new era.


It’s time for a new version of this song, Kiri Mioki sings live, full-throttle ‘Go PrEP’.
The act is festively supported by the enthusiastically dancing CSG SOA poli crew, together a colorful group people on a boat full of slogans and symbols that inspire and challenge the PRIDE audience to dance and celebrate gender freedom and sexual health.
Be free how you feel, take care of yourself and others, sexy and safe!