SPIRIT

Wees een held voor de jeugd! Het zelfmoordcijfer onder jongeren met LHBTQI+ ligt 4,5 keer zo hoog als onder niet- LHBTQI+ jongeren. Spirit is hard bezig de signalering van jongeren met LHBTQI+ en hulpverlening aan hen te verbeteren. Tot nu toe is er nog geen jeugdhulp-organisatie die zich hard maakt voor deze doelgroep, terwijl uit onderzoek blijkt dat professionals in de jeugdzorg een belangrijke ondersteunende rol hebben bij het weerbaar maken van jongeren met LHBTQI+. De jeugdsector herkent LHBTQI+ jongeren nu onvoldoende en daardoor krijgen zij niet de hulp die ze nodig hebben. Spirit wil haar verantwoordelijkheid nemen en met project Qleur werken aan zelfmoordpreventie bij deze doelgroep. In mei heeft Spirit als eerste jeugdzorg-organisatie het keurmerk de Roze Loper in de wacht gesleept. Met hun boot willen ze al hun medewerkers, jongeren, ouders, pleegkinderen en pleegouders in het zonnetje zetten. Maar steun hoeft niet vanuit onze organisatie te komen, juist niet! Iedereen kan een held voor de jeugd zijn: word pleegouder, word een maatje, volg een sociale opleiding en kom bij ons werken!

Logo Spirit

Website