Iran is één van de landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Daarom organiseren zij als stichting JoopeA de Iraanse Boot. Zij willen het stem zijn van ongehoorde mensen. Ze willen laten zien
dat ze nog steeds hoop hebben in een toekomst, waarin iedereen in Iran gelijk behandeld wordt, vrijheid krijgt en trots kan zijn op wie zij zijn.

Foto Iraanse Boot 2018

Website