Pride Amsterdam
Canal Parade boot

#03 UNHCR

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming aan vluchtelingen en zoekt oplossingen voor hen. UNHCR erkent en beschermt mensen die vluchten vanwege hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. UNHCR biedt hun opvang in safe houses, en (psychosociale) medische zorg. UNHCR hervestigt ook LHBTI-vluchtelingen vanwege hun kwetsbaarheid in het land van asiel. In Nederland biedt UNHCR, die via een […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming aan vluchtelingen en zoekt oplossingen voor hen. UNHCR erkent en beschermt mensen die vluchten vanwege hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. UNHCR biedt hun opvang in safe houses, en (psychosociale) medische zorg. UNHCR hervestigt ook LHBTI-vluchtelingen vanwege hun kwetsbaarheid in het land van asiel.

In Nederland biedt UNHCR, die via een breed netwerk in contact staat met honderden LHBTI-asielzoekers, juridische ondersteuning bij asielaanvragen. Wij lobbyen voor beter LHBTI-beleid en voor eerlijke procedures in lijn met internationale verdragen.

Wereldwijd worden LHBTI mensen nog altijd dagelijks gediscrimineerd, vervolgd en bedreigd met opsluiting of dood. In 70 landen is homoseksualiteit strafbaar. Velen zien geen andere keuze dan te vluchten. Dit zou geen keuze mogen zijn. Niemand zou moeten vluchten om wie je liefhebt of om wie je bent. Ook in Nederland is er nog belangrijk werk te doen. Veel LHBTI worden bedreigd of raken in een isolement. Ook worden LHBTI-asielzoekers nog te vaak verwacht te kunnen terugkeren naar landen waar het voor hen levensgevaarlijk is. UNHCR Nederland staat samen met LHBTI-asielzoekers en vluchtelingen in Pride maand en iedere maand van het jaar.

UNHCR wilt met haar deelname aan de botenparade uiting geven aan de strijd die asielzoekers en vluchtelingen hebben gevoerd in hun land van herkomst, maar ook vaak nog in het land van asiel, om uiting te geven aan hun sexuele orientatie en/of genderidentiteit. Op de boot willen we de gevinden vrijheid vieren maar ook aandacht vragen dat deze strijd door nog veel mensen gevoerd wordt en dat vervolging van LHBTIQI+ personen, helaas, nog elke dag plaatsvindt.