Pride Amsterdam
Canal Parade boot

#17 UNHCR

Overal ter wereld zijn LHBTIQ+-mensen helaas nog altijd slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Van LHBTIQ+-vluchtelingen wordt onterecht verwacht dat ze terug kunnen keren naar landen waar het voor hen levensgevaarlijk is. In slechts 11 landen zijn LHBTIQ+-rechten opgenomen in de grondwet. Velen zien geen andere optie dan te vluchten. Niemand zou moeten hoeven vluchten om wie die […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

Overal ter wereld zijn LHBTIQ+-mensen helaas nog altijd slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Van LHBTIQ+-vluchtelingen wordt onterecht verwacht dat ze terug kunnen keren naar landen waar het voor hen levensgevaarlijk is. In slechts 11 landen zijn LHBTIQ+-rechten opgenomen in de grondwet. Velen zien geen andere optie dan te vluchten. Niemand zou moeten hoeven vluchten om wie die is of om wie die liefheeft.

Maar ook in Nederland is nog belangrijk werk te doen. Veel LHBTIQ+-vluchtelingen worden lastiggevallen, bedreigd of raken in een isolement. Het is daarom belangrijk om hen te laten weten dat Nederland hen steunt. Je bent hier – in Nederland – vrij om te zijn wie je bent.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, steunt LHBTIQ+-asielzoekers en vluchtelingen, tijdens Pride en op iedere dag van het jaar. We bieden bescherming aan mensen op de vlucht en zoeken oplossingen voor hen. UNHCR erkent mensen die vluchten vanwege hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit als vluchteling. UNHCR hervestigt ook LHBTIQ+-vluchtelingen vanwege hun kwetsbaarheid in het land van asiel.

Ook in Nederland beschermen wij hen en creëren aandacht voor dit onderwerp, om zo het draagvlak voor LHBTIQ+-vluchtelingen te vergroten. UNHCR biedt juridische ondersteuning bij asielaanvragen. Wij lobbyen voor beter LHBTIQ+-beleid en voor eerlijke procedures in lijn met internationale verdragen.

Wij willen LHBTIQ+-vluchtelingen tijdens de Pride laten weten dat wij hen horen, zien, bewonderen om hun kracht en dat wij er voor hen zijn. Een boodschap die enorm belangrijk is. Wij zien nog te vaak dat vluchtelingen worden gezien als zielig of hulpbehoevend. Wij zijn juist trots op hun kracht, moed, talent en veerkracht en dat is de boodschap die we willen uitdragen. Hun kracht en moed willen we vieren.

We willen alle LHBTIQ+-asielzoekers en vluchtelingen laten weten dat ze in Nederland thuis zijn, dat ze erbij horen en een belangrijk deel uitmaken van onze maatschappij.