Pride Amsterdam
Canal Parade boot

Unity for the Community

Unity for the Community: Het zijn politiek spannende tijden, zowel nationaal als internationaal. De verworven rechten van onze gemeenschap moeten we helaas steeds vaker verdedigen. Onze politieke partijen staan daarom samen op de Unity-for-the-Community-boot en hand in hand met de regenbooggemeenschap. Sinds 2019 varen vijf politieke partijen gezamenlijk op één boot tijdens de Canal parade […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

Unity for the Community:
Het zijn politiek spannende tijden, zowel nationaal als internationaal. De verworven rechten van onze gemeenschap moeten we helaas steeds vaker verdedigen. Onze politieke partijen staan daarom samen op de Unity-for-the-Community-boot en hand in hand met de regenbooggemeenschap.

Sinds 2019 varen vijf politieke partijen gezamenlijk op één boot tijdens de Canal parade van Pride Amsterdam. Hoewel we van mening verschillen op allerhande onderwerpen, laten we zien dat we ons met vereende kracht inzetten voor de rechten en acceptatie van de regenbooggemeenschap. Wanneer je naar het brede politieke debat kijkt lijkt het soms dat partijen vooral bezig zijn met het uitvergroten van verschillen en punten scoren over de rug van onze gemeenschap. Als Unity for the Community hebben we ons daarom verenigd met een gezamenlijk doel: gelijke rechten, acceptatie en veiligheid voor LHBTIQ+ personen.

Dit jaar laten we als Unity for the Community het belang van democratie zien voor de regenbooggemeenschap. Zonder vrije democratie en rechtstaat is het onmogelijk daadwerkelijk te zijn wie echt je bent. Het is de onmisbare basis waarop je als mens je kan ontwikkelen tot een vrij, verantwoordelijk en betrokken burger in onze samenleving. Daarbij benadrukken wij als politieke partijen onze overeenkomsten om samen sterk te sterk voor de rechten van onze gemeenschap onder de slogan, Democracy goes hand in hand with our Rainbow community

Om deze gedachten extra kracht bij te zetten nodigen we als D66, PvdA, GroenLinks, CDA en VVD dit jaar ook andere Regenboogstembusakkoord ondertekende partijen zoals Volt, SP en PvdD uit om mee te varen, net als enkele van onze zusterpartijen uit Europa. Sinds 2019 vaart Unity for the Community mee. Het eerste jaar met D66, VVD, PvdA, CDA en SP; sindsdien met GroenLinks. Gedurende die jaren hebben we ons gezamenlijk ingezet voor onder andere meerouderschap, transrechten en veilig onderwijs voor LHBTIQ+ personen.