Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft naar het verbeteren van de rechten, veiligheid en acceptatie van de volledige LHBTI-gemeenschap.
Met hun Onderwijsboot vragen ze aandacht voor maatregelen gericht op sociale veiligheid en diversiteit in de klas; de plek waar jongeren voor de toekomst van ons land worden klaargestoomd.

Op de OCW-boot varen daarom docenten, studenten en voorlichters mee die zich op talrijke manieren inzetten voor een veilige leeromgeving voor LHBTI-jongeren. Daarnaast zal Dolly Bellefleur als eregast en gangmaker meevaren, ter ere van haar 30-jarig jubileum.

Schets Veilig leren en werken in het onderwijs (OCW) 2019