Pride Amsterdam
Canal Parade boot

#15 Pride University (Hoger Onderwijs Boot)

X=YOU X=ME X=US Met deze tagline op shirts en vlaggen vragen vier Amsterdamse hogescholen en universiteiten tijdens de Canal Parade aandacht voor genderinclusie binnen het onderwijs. Onder de noemer Pride University varen de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland wederom samen voor lhbtiq+-rechten en inclusie binnen het onderwijs. […]

Evenement
Wanneer
Tijd Bekijk evenement

X=YOU X=ME X=US

Met deze tagline op shirts en vlaggen vragen vier Amsterdamse hogescholen en universiteiten tijdens de Canal Parade aandacht voor genderinclusie binnen het onderwijs. Onder de noemer Pride University varen de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland wederom samen voor lhbtiq+-rechten en inclusie binnen het onderwijs. De vier instellingen vragen in een brief om concrete acties en steun van hun besturen voor meer genderinclusie.

Er wordt hard gewerkt aan genderinclusie. Zo is de UvA aan de slag met genderneutrale toiletten en neutralere bewegwijzering. “Om volledig te kunnen focussen op je studie moet je jezelf kunnen zijn. Daarom willen wij onze studenten meer opties geven dan alleen man/vrouw”, benadrukt Jessica Fenenga van UvA Pride.

Maar we zijn er nog lang niet. Nog te vaak worden studenten en medewerkers in het onderwijs gevraagd naar hun gender, zonder dat duidelijk is of het relevant is. Ook kunnen non-binaire studenten en collega’s amper kiezen bij registraties uit een andere optie, zoals de ‘X’ of ‘anders’. “Dat kan en moet echt anders”, zegt Lieneke Luit van Vu Pride.

Binnen de Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen lopen tal van initiatieven, maar Pride University vraagt om inclusief beleid en meerkeuze: X = all of us!

Studenten en medewerkers in transitie of na transitie worden te vaak geconfronteerd met hun dode naam. “Dat moet echt veranderen, want iedereen moet zich veilig en welkom kunnen voelen”, aldus Richard van der Veen van HvA Pride.

Om ons statement dat binair denken en handelen niet inclusief is kracht bij te zetten, varen we in unisex en one sized shirts mee met de tekst Dear Mr. of Dear Mrs doorkruist met een groot Andreaskruis en sluiten we af met onze tagline X = me of X = us. “Zo laten we zien dat wij als hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam samen pal staan voor genderinclusiviteit”, sluit Delano van Steenveldt van Inholland Pride af.