Index

Botenparade 2018

Partijen die willen deelnemen aan de Botenparade 2018 kunnen zich tot 5 februari 2018 inschrijven.  De ingezonden concepten zullen worden beoordeeld door een ballotagecommissie en de inschrijvingen die het beste aansluiten bij het thema krijgen een plek in de parade. Op 11 februari worden in de Sugar Factory de deelnemers bekend gemaakt.

Nieuwe deelnemers-categorieën

Omdat er in de afgelopen jaren discussie is ontstaan over de geaardheid en maatschappelijke betrokkenheid van verschillende deelnemers is er dit jaar een nieuwe indeling van de deelnemers-categorieën gemaakt. De nieuwe indeling doet meer recht aan het aandeel van een ieder in de strijd voor emancipatie van LHBTI’s en de steun voor onze Pride. De nieuwe categorieën kun je vinden in de deelnamevoorwaarden onder aan deze pagina.

Pride Business Club

Daarnaast is er ook een ‘Pride Business Club’ opgericht. Bedrijven die zich in hun communicatie niet uitsluitend richten op de LHBT-community kunnen vanaf 2018 alleen nog deelnemen aan de botenparade indien zij lid zijn van de Pride Business Club. Op deze manier willen we het bedrijfsleven inhoudelijk nog meer betrekken bij de Pride en tegelijkertijd een netwerk creëren van professionals die ons vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid zowel financieel als inhoudelijk ondersteunen. Bij Corporate Partners is het lidmaatschap inbegrepen in het sponsorpakket. Behoor je tot een andere categorie dan ontvang je een separate factuur voor het lidmaatschap 2018.  meer informatie

Support Card 2018 by Rabobank

Ook nieuw is de invoering van een zogenoemde ‘support card’. Onder het motto ‘Growing a better world together’ stelt de Rabobank dit jaar haar plek in de botenparade ter beschikking en wil daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid eens op een andere manier tonen. De plek van de bank wordt ter beschikking gesteld aan een vereniging of stichting die zich inzet voor een betere leefwereld voor LHBTI’s en die zonder een belangrijke financiële partner niet zouden kunnen deelnemen aan de botenparade. De Rabobank neemt de kosten van inschrijving voor haar rekening en gezamenlijk ondersteunen we de ‘support card-deelnemer’ ook nog eens met een bedrag van € 7500,- .Daarnaast krijgt zij ook een coach ter beschikking die ondersteuning biedt. De toewijzing van de Support Card 2018 gebeurt in overleg met het LHBT-medewerkersnetwerk van de Rabobank, Rainbow genaamd.

Toewijzing van de Support Card 2018 gebeurt in overleg met Rainbow, het LHBT+ medewerkersnetwerk van de Rabobank. Om mee te dingen naar de support card 2018 dien je aan de volgende drie voorwaarden te voldoen;

  • je bent een vereniging of stichting (categorie 10 en 11)
  • jullie hebben nog niet eerder meegevaren in de botenparade
  • je hebt een realistische begroting opgesteld en bijgevoegd bij jullie inschrijvingPotentiële deelnemers kunnen zich altijd maar voor één categorie inschrijven. Partijen die zich inschrijven voor de support card 2018 en deze niet krijgen toegewezen vallen in zijn geheel af, immers de card is alleen bedoeld voor partijen die zonder de samenwerking met de Rabobank niet zouden kunnen deelnemen.

 

Deelnamevoorwaarden

Lees PDF: Deelnamevoorwaarden 2018

Inschrijven

U kunt zich tot 5 februari inschrijven via: Inschrijving botenparade 2018

Aftermovie Botenparade 2017