“Bijdrage bedrijfsleven van groot belang”

(Tekst Paul Hofman)

Hij was vereerd toen hij gevraagd werd voorzitter van deze bijzondere commissie te worden. Nu is Wouter het gezicht van deze roze groep zakenmensen.

Na zijn eerste baan als onderwijzer rolde Wouter Neerings het bedrijfsleven in. Hij voelt zich er als een vis in het water in. Inmiddels is hij binnen de LHBTi-wereld geen onbekende meer. Zo maakte hij zich eerder in zijn spaarzame vrije tijd als landelijk COC-bestuurslid hard voor onder meer de verbetering van ‘duo-moeders’ en de verplichte voorlichting op scholen.

Ook is Wouter een veelgevraagd spreker op internationale Prides.

De Corporate Pride commissie ging twee jaar geleden in vliegende vaart van start. De commissieleden kwamen vaak bij elkaar om zich voor te bereiden op het ultieme feest van diversiteit en ‘inclusion’.

“Inmiddels is onder een groot aantal Corporate Pride Partners de nodige ervaring opgedaan met het organiseren van deelname. Voor sommige partners is het echter nog een volslagen onbekend terrein.” zegt Neerings.

“Door hen in deze commissie dichter bij elkaar te brengen, willen we een impuls geven aan het onderling delen van ervaringen en ideeën zodanig dat zijn hun diversiteit en inclusie doelstellingen nog beter realiseren. Samen komen ze met elkaar in contact, verbinden zich en bundelen hun krachten.`’

Hij benadrukt dat een Pride pas succesvol is als die breed en sterk in de samenleving verankerd is. “De deelname van het bedrijfsleven aan Pride Amsterdam is daarbij onontbeerlijk.”

“Want alleen met elkaar kun je ervoor zorgen dat de Pride in onze samenleving verankerd is en blijft.”

Dat gebeurt niet alleen doordat het bedrijfsleven activiteiten mogelijk maakt waar geen subsidie voor wordt verstrekt. Het komt vooral ook tot uiting in het feit dat deelnemende bedrijven ‘uit de kast’ komen en zich actief inzetten voor diversiteit en inclusie.

“Ze doen het zowel voor LHBTi-medewerkers en hun familie maar ook voor iedereen die de Pride een warm hart toedraagt. Zo laten ze de maatschappij zien dat zij actief hun nek durven uit te steken. Op deze manier stimuleren zij andere organisaties, groot en klein, maar ook individuen dit ook te doen.”

Alles is er voor hem en zijn commissieleden aan gelegen de komende Pride tot een succes van de bovenste plank te maken. “We gaan voor een breed en divers programma.”