Pride Amsterdam

Stichting Pride and Sports

v.l.n.r. Dennis de Boer (voormalig voorzitter, Stichting Pride and Sports) en Lucien Spee de Castillo Ruiz (Algemeen Directeur, Stichting Amsterdam Gay Pride)

‘Jezelf (kunnen) zijn in de sport’!

 

Stichting Pride and Sports behartigt als nationale sportkoepel de belangen van LHBTI+-sporters- en sportorganisaties in Nederland. ‘Jezelf (kunnen) zijn in de sport’ vereist een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit & expressie en geslachtskenmerken waarbij mensen gestimuleerd worden zichzelf verder te ontwikkelen.

Stichting Pride and Sports is een ambitieuze vrijwilligersorganisatie met een breed gekwalificeerd bestuur. Door met bedrijfsleven, kennisinstellingen en relaties vakkennis uit te wisselen, netwerken te delen of gericht onderzoek te laten doen verbetert de zichtbaarheid van LHBTI+ in de sport. Met als speerpunten: emancipatie, diversiteit en inclusie in een moderne samenleving in verandering met haar veelzijdige en complexe uitdagingen. Het vergroten van (deze) bewustwording zal leiden tot het besef dat een bestuurlijk perspectief op diversiteitbeleid een onlosmakelijk onderdeel vormt van beleidsdoelstellingen binnen alle (sport-) organisaties, instellingen en bedrijven.

Stichting Pride and Sports
Zocherstraat 50-c
1054 LZ AMSTERDAM

[email protected]
www.prideandsports.nl