Foto expositie over onzichtbaarheid van hiv

Marike de Meij, fotograaf en OLVG-huisarts toont aan de hand van een serie portretten de (on)zichtbaarheid van hiv in onze maatschappij.
In de afgelopen decennia zijn er voor mensen met hiv enorme successen geboekt. De eens mysterieuze ziekte is verworden tot een chronische aandoening waarmee je oud kunt worden, relaties kunt aangaan, kinderen kunt krijgen en in de zorg kunt werken.
Maar het stigma blijft. Veel mensen met hiv ervaren nog altijd een enorme barrière om open te kunnen zijn over hun hiv-status.
Met haar portrettenreeks houdt Marike de Meij de kijker een spiegel voor. Op de foto’s zien we mooie en op het oog gezonde mensen. Mensen met hiv, mensen zonder hiv, mensen die zorgen voor anderen met hiv. Het verschil kun je niet zien en dat is ook niet nodig.