Pride Amsterdam

Duurzaamheid

Vanaf 1 maart 2018 is er een nieuw evenementenbeleid van kracht. Een van de doelstellingen is dat er vanaf 2020 alleen nog maar duurzame evenementen zullen plaatsvinden in Amsterdam. Alle evenementen met meer dan 2000 bezoekers dienen voortaan te voldoen aan speciale criteria op het gebied van organisatie, energie, water, afval en mobiliteit. De criteria worden gefaseerd ingevoerd tussen 2018 en 2020.

Crosses

Sharing the Rainbow with future generations!

Vanaf 1 maart 2018 is er een nieuw evenementenbeleid van kracht. Een van de doelstellingen is dat er vanaf 2020 alleen nog maar duurzame evenementen zullen plaatsvinden in Amsterdam. Alle evenementen met meer dan 2000 bezoekers dienen voortaan te voldoen aan speciale criteria op het gebied van organisatie, energie, water, afval en mobiliteit. De criteria worden gefaseerd ingevoerd tussen 2018 en 2020.

In de basis draait het erom dat wij de wereld en haar natuur zo weinig mogelijk moeten belasten met ons festival. Omdat voor elkaar te krijgen zullen we maatregelen treffen gebaseerd op het 3 R-model (Reduce, Reuse en Recyle) oftewel: Reduceren, Hergebruik, Recycling.

Energie

Uitgangspunt is de Trias Energetica, waarbij we op de eerste plaats kijken naar het beperken van de energievraag door besparingsmaatregelen te nemen. Vervolgens proberen we voor de niet te voorkomen energievraag zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam opgewekte stroom en tot slot voor het laatste deel wat niet uit groene stroom te halen valt proberen we tot een minimum te beperken. Voor wat de feesten betreft gaan wij dit jaar al op 50% groene netstroom draaien, minimaal 10% van onze totale stroombehoefte uit batterij- opslag halen en voor het opwekken van de overige 40% al minimaal 50% biodiesel gebruiken.

Water

Om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan is het onze doelstelling om dit jaar al volledig over te stappen op 100% milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en zullen daarnaast alle ingewonnen zuivere urine aanleveren bij Waternet. Die kunnen daar vervolgens ook nutriënten uit terugwinnen. Ook zullen we dit jaar proberen om langs de route van de botenparade meer plaskruizen te plaatsen. Hiervoor zoek we medewerking van bewoners die geen probleem hebben met een Dixie of plaskruis voor hun deur.

Afval 

Een botenparade zonder muziek en zonder confetti is niet leuk, dat zijn we ons terdege bewust, echter het kan wel wat minder. Dit jaar komen we dus met nog duidelijkere regels. Zo is gebruik van plastic/metallic confetti ten strengst verboden en mag men alleen gebruik maken van biologisch afbreekbaar materiaal. Om het afval van ons festival te verminderen en hebben we een aantal maatregelen getroffen. Zo hebben we geen festivalmagazine meer, werken wij met statiegeld bekers en ontmoedigen wij de aankoop van blikjes bier en fris bij supermarkten. Daarnaast zullen we achter de bars en foodkramen dit jaar overgaan tot het scheiden van afval naar glas, plastic, karton, blik en restafval.

Extra maatregelen

Inzet 500 extra minicontainers.
Inzet 100 extra minicontainers voor glas.
Inzet 500 extra festivalbakken.
Inzet 150 promotiemensen overdag.
Inzet 150 reinigers in de nacht.
Inzet 19 veegmachines, 16 overige voertuigen en 5 kraakperswagens.

Mobiliteit

In het verduurzamen van de Pride is mobiliteit ook een belangrijk aandachtspunt. Van onze Nederlandse bezoekers komt ongeveer 50% uit de stad, 25% uit de regio en 25% uit de rest van Nederland. Dat zorgt met onze aantallen bezoekers dus voor behoorlijk wat verkeersbewegingen.

Trein

Samen met de NS proberen wij zoveel mogelijk bezoekers uit den lande over het spoor naar de stad te krijgen. Doordat de treinen van de NS in 2018 al voor 100% op windenergie rijden stoot je direct al 100% minder CO2 uit dan wanneer je met de auto komt.

Auto

Voor diegene die om welke reden dan ook toch met de auto naar de Pride willen komen verzoeken we aan de rand van de stad te parkeren en met het OV verder te reizen.