Pride Amsterdam

De Stichting

Pride Amsterdam is van 1996 t/m 2005 georganiseerd door Stichting Gay Business Amsterdam (GBA) van 2006 t/m 2013 door Stichting ProGay en sinds 2014 door Stichting Pride Amsterdam (voorheen Amsterdam Gay Pride, AGP).  

Crosses

Stichting Pride Amsterdam is een non-profitorganisatie die streeft naar emancipatie, sociale, maatschappelijke en juridische gelijkwaardigheid en acceptatie van homo’s, biseksuelen en lesbiennes en ook voor hen die zich niet aan maatschappelijke dominante genderrollen willen of kunnen conformeren (zoals mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen en queers) of bij wie het geslacht waarmee men geboren is niet klopt met hoe men zich voelt (zoals transgenders). Om dat te bereiken is zichtbaarheid van diversiteit noodzakelijk. What you see can’t be ignored.

Stichting Pride Amsterdam is de spin in het web van organisaties en bedrijven die samenwerken aan de totstandkoming van het festival. Voor de invulling van het festival wordt gewerkt met de volgende commissies; Horeca, Botenparade, Pride Walk, Kunst & Cultuur, St. Pride & Sports, Women & Pride, Youth Pride, Senior Pride, Trans Pride, Religion Pride, Fetish Pride en Corporate Pride. De commissies maken zich sterk voor een op hun doelgroep toegespitst activiteiten aanbod en zorgen voor meer zichtbaarheid van diezelfde doelgroep.

Bestuur

Stichting Pride Amsterdam kent een bestuursmodel waarin het bestuur in samenspraak met de directeur de strategische koers van de organisatie bepaalt en toezicht houdt op de uitvoering en heeft de dagelijkse gang van zaken alsmede de aan haar toekomende taken en bevoegdheden aan de directeur gedelegeerd. Voor haar controlerende taak heeft het bestuur regelmatig contact met de directeur en benoemt zij de accountant van de stichting. Het bestuur kan de accountant verzoeken nader onderzoek in te stellen naar de administratieve organisatie van de stichting en daaromtrent een managementrapportage (-letter) op te stellen. Tot slot functioneert daarnaast als klankbord en is inzetbaar bij lobby werkzaamheden, vertegenwoordiging in relevante netwerken et cetera.

Bestuur:

 • Suzanne van de Laar (she/her) – Voorzitter en portefeuilles: Inclusiviteit en Arts & Culture | In het dagelijks leven fotograaf en D66 raadslid in Almere
 • Joyce Priem (she/her)- Penningmeester en portefeuille: vrouwen | In het dagelijks leven Senior Financial Controller
 • Geneviève Lieuw (she/her) – Vertrouwenspersoon en portefeuilles: Mensenrechten en BIPOC | In het dagelijks leven lid van het College voor de Rechten van de Mens
 • Glenn Helberg (he/him)- Portefeuilles: ouderen, jongeren, koninkrijk en BIPOC | In het dagelijks leven Psychiater
 • Huib Wurfbain (he/him) – Portefeuilles: juridisch en ondernemers | In het dagelijks leven Endeavor Coach bij THNK
 • Souad Boumedien (she/her) – Portefeuilles: veiligheid en BIPOC | In het dagelijks leven coördinator interne netwerken van de Politie Amsterdam
 • Camiel Welling (he/they/she) – Portefeuilles: genderdiversiteit en zorg | In het dagelijks leven Arts Transkliniek en lid Adviespanel AIDSFONDS

Guiding Principles

Onze guiding principles geven ons houvast om in bijzondere situaties de juiste keuzes te maken. Al onze beslissingen zijn dan ook gebaseerd op onze principes.

Werkorganisatie

De gevolmachtigd directeur geeft richting aan de organisatie, zorgt voor de werving van partners, subsidies en andere inkomsten, zorgt voor de besteding en het beheer van de beschikbare middelen en voor het adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen en het succesvol laten verlopen van het festival in het bijzonder. De werkorganisatie bestaat uit 2 personeelsleden in vaste dienst en wordt aangevuld door freelancers en gespecialiseerde externe partijen.

 • Lucien Spee de Castillo Ruiz (he/him) – Executive Director
 • Anita Beek (she/her) – Office Manager & Event Manager Open Air Cinema
 • Marc Bartels (he/him) – Senior Event Manager Canal Parade & Partnerships
 • Lars Brunnhoff (he/him) – Social Media Manager & Pride Vignetten
 • Sam Piek (he/him) – Event Manager Rainbow Market & The Pride Hub
 • Pim Strating (he/him) – Office Assistant
 • GJ Kooijman (he/him) – Programmering Pride Park & Closing Party
 • Theo Heskes (he/him) – Event Manager Tropical Pride
 • Martijn Albers (he/him) – Press & Communications Manager
 • Patrick Vleeshouwers (he/him) Head of Safety & Security and Permit Manager
 • Monique de Adelhart Toorop (she/her) – Bookkeeper
 • Pieter Teepe (he/him) – Festival Manager

In onderstaande video stelt ons team zich op een ludieke wijze aan u voor tijdens de WorldPride in New York.

Pride Commissies

Voor de inhoudelijke invulling van het festival wordt gewerkt met commissies die zich sterk maken voor een op hun doelgroep toegespitst activiteiten aanbod en zorgen voor meer zichtbaarheid van diezelfde doelgroep. De commissie worden aangestuurd door een voorzitter aangesteld door Pride Amsterdam en verder gevormd door vertegenwoordigers van verschillende organisaties, verenigingen en bedrijven.

 • Marco Altena (Youth Pride, Student Pride & Junior Pride)
 • Ilias Zian (Arts & Culture)
 • Mirjam Preusterink (Sport Pride)
 • Paul Rijpstra (Senior Pride)
 • Wouter Neerings (Corporate Pride)
 • Camiel Welling (Trans Pride)
 • Cornald Maas (Canal Parade Jury)
 • Stanley Starreveld-Doesburg (Fetish Pride)
 • Wielie Elhorst (Religious Pride)
 • Ronald Mol (Bi Plus Pride)
 • Sarah Ringoet (Women & Pride)

Zie hier de pagina’s van onze Pride commissies.

Pride Ambassadeurs

Pride Amsterdam kent sinds 2013 Pride ambassadeurs die rolmodel zijn voor velen uit onze community. Ieder met een eigen identiteit en aansprekend verhaal en gezamenlijk staan zij voor de veelzijdigheid en kleurigheid van de LHBTIQ+ community. Ieder jaar wordt deze groep bijzondere personen uitgebreid met nieuwe gezichten, passend bij het thema van dat jaar. Een ambassadeur wordt voor het leven benoemd en komen tijdens de jaarlijkse ambassadeurs meeting, de nieuwe ambt genoten verwelkomen. Benieuwd naar het verhaal achter ieder gezicht, zie hier: Ambassadeurs.