Pride Amsterdam

De Stichting

Pride Amsterdam is van 1996 t/m 2005 georganiseerd door Stichting Gay Business Amsterdam (GBA) van 2006 t/m 2013 door Stichting ProGay en sinds 2014 door Stichting Pride Amsterdam (voorheen Amsterdam Gay Pride, AGP).  Om de drie jaar bepaalt de gemeente wie Pride mag organiseren. Na de concessie 2014-2016 waren er voor het eerst in de geschiedenis geen concurrerende aanvragen en is de concessie voor 2017-2019 automatisch naar Pride Amsterdam gegaan. Vanwege de ontwikkeling van een nieuw evenementenbeleid is het nog onduidelijk hoe en in welke vorm de gemeente in de toekomst de Pride zal vergunnen.

Crosses

Stichting Pride Amsterdam is een non-profitorganisatie die streeft naar emancipatie, sociale, maatschappelijke en juridische gelijkwaardigheid en acceptatie van homo’s, biseksuelen en lesbiennes en ook voor hen die zich niet aan maatschappelijke dominante genderrollen willen of kunnen conformeren (zoals mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen en queers) of bij wie het geslacht waarmee men geboren is niet klopt met hoe men zich voelt (zoals transgenders). Om dat te bereiken is zichtbaarheid van diversiteit noodzakelijk. What you see can’t be ignored.

Stichting Pride Amsterdam is de spin in het web van organisaties en bedrijven die samenwerken aan de totstandkoming van het festival. Voor de invulling van het festival wordt gewerkt met de volgende commissies; Horeca, Botenparade, Pride Walk, Kunst & Cultuur, St. Pride & Sports, Women & Pride, Youth Pride, Senior Pride, Trans Pride, Religion Pride, Fetish Pride en Corporate Pride. De commissies maken zich sterk voor een op hun doelgroep toegespitst activiteiten aanbod en zorgen voor meer zichtbaarheid van diezelfde doelgroep.

Bestuur

Stichting Pride Amsterdam kent een bestuursmodel waarin het bestuur in samenspraak met de directeur de strategische koers van de organisatie bepaalt en toezicht houdt op de uitvoering en heeft de dagelijkse gang van zaken alsmede de aan haar toekomende taken en bevoegdheden aan de directeur gedelegeerd. Voor haar controlerende taak heeft het bestuur regelmatig contact met de directeur en benoemt zij de accountant van de stichting. Het bestuur kan de accountant verzoeken nader onderzoek in te stellen naar de administratieve organisatie van de stichting en daaromtrent een managementrapportage (-letter) op te stellen. Tot slot functioneert daarnaast als klankbord en is inzetbaar bij lobby werkzaamheden, vertegenwoordiging in relevante netwerken et cetera.

Huidig bestuur (sinds 05-2020):

 • Frans van der Avert: Voorzitter; bestuur en beleid
 • Carlien Roodink: Penningmeester; financieel beleid; vrouwen en biseksuelen
 • Geneviève Lieuw; Mensenrechten, vertrouwenspersoon en POC
 • Dinah Bons; Trans, Non-binair, sekswerkers, aids en POC
 • Glenn Helberg; ouderen, jongeren, koninkrijk relaties en POC
 • Huib Wurfbain; juridisch en ondernemers
 • Jonathan Oron; kunst & cultuur, POC

Voormalig bestuur:

 • Frits Huffnagel (voorzitter)
 • Robin Labrijn (Penningmeester)
 • Marie Ricardo (Secretaris)
 • Josee Rothuizen
 • Jan-Hein van Dijk

Guiding Principles

Onze guiding principles geven ons houvast om in bijzondere situaties de juiste keuzes te maken. Al onze beslissingen zijn dan ook gebaseerd op onze principes.

Werkorganisatie

De gevolmachtigd directeur geeft richting aan de organisatie, zorgt voor de werving van partners, subsidies en andere inkomsten, zorgt voor de besteding en het beheer van de beschikbare middelen en voor het adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen en het succesvol laten verlopen van het festival in het bijzonder. De werkorganisatie bestaat uit 2 personeelsleden in vaste dienst en wordt aangevuld door freelancers en gespecialiseerde externe partijen.

 • Lucien Spee de Castillo Ruiz (Directeur)
 • Anita Beek (Office Management & Events)
 • Marc Bartels (Botenparade & Pride Business Club)
 • Peter van Vught (Social-media & Events).
 • Martijn Albers (Pers & Communicatie),
 • Patrick Vleeshouwers (Hoofd Veiligheid)
 • Monique de Adelhart Toorop (Boekhouding)

In onderstaande video stelt ons team zich op een ludieke wijze aan u voor tijdens de WorldPride in New York.

Pride Commissies

Voor de inhoudelijke invulling van het festival wordt gewerkt met commissies die zich sterk maken voor een op hun doelgroep toegespitst activiteiten aanbod en zorgen voor meer zichtbaarheid van diezelfde doelgroep. De commissie worden aangestuurd door een voorzitter aangesteld door Pride Amsterdam en verder gevormd door vertegenwoordigers van verschillende organisaties, verenigingen en bedrijven.

 • Cornald Maas (Canal Parade Jury)
 • Constance Steenkamp-Faaij (Women & Pride)
 • Daan Smeelen (Pride Walk)
 • Marco Altena (Youth Pride)
 • Martijn van Schieveen (Arts & Culture)
 • Jan Pieter de Lugt (St. Pride & Sports)
 • Paul Rijpstra (Senior Pride)
 • Wouter Neerings (Corporates & Pride)
 • Brand Berghouwer (Trans Pride)
 • Sherryl Netteb (Colours of Pride)
 • Axe Leito (Fetish Pride)
 • Wielie Elhorst (Religious Pride)
 • Joshua Zandberg (Bi Plus Pride)

Zie hier de pagina’s van onze Pride commissies.

Pride Ambassadeurs

Pride Amsterdam kent sinds 2013 Pride ambassadeurs die rolmodel zijn voor velen uit onze community. Ieder met een eigen identiteit en aansprekend verhaal en gezamenlijk staan zij voor de veelzijdigheid en kleurigheid van de LHBTIQ+ community. Ieder jaar wordt deze groep bijzondere personen uitgebreid met nieuwe gezichten, passend bij het thema van dat jaar. Een ambassadeur wordt voor het leven benoemd en komen tijdens de jaarlijkse ambassadeurs meeting, de nieuwe ambt genoten verwelkomen. Benieuwd naar het verhaal achter ieder gezicht, zie hier: Ambassadeurs.