Pride Amsterdam

Subsidie

Iedereen uit de community die activiteiten wil organiseren tijdens Pride Amsterdam kan tot 1 april aanstaande een aanvraag doen voor ondersteuning. Net als vorig jaar zijn er faciliteiten en budget beschikbaar om nieuwe en bestaande initiatieven te ondersteunen. Voorwaarde is dat een initiatief bijdraagt aan de emancipatie, zichtbaarheid en/of empowerment van de Pride-community. Daarnaast is ook het zichtbaarheidsfonds open voor deelnemers aan de Canal Parade op zaterdag 5 augustus 2023. Met deze twee fondsen dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en kunnen nieuwe en bestaande initiatieven uit de hele Pride-community rekenen op steun.

Crosses

Empowermentfonds

Pride Amsterdam vindt dit jaar van 1 tot en met 6 augustus plaats. In het Pride Hotel staan ons meerdere ruimtes gratis ter beschikking voor initiatieven die tijdens Pride Amsterdam plaatsvinden en bijdragen aan de emancipatie en empowerment van onze community. Ruimtes hebben een capaciteit van 20 t/m 300 personen en zijn standaard voorzien van licht, geluid en audiovisuele apparatuur. Daarnaast hebben we €75.000 beschikbaar gesteld en kan men een beroep doen op ons empowermentfonds. Particulieren en organisaties die in aanmerking willen komen voor een ruimte en/of een bijdrage, worden uitgenodigd een aanvraag te doen tot maximaal €5000.

Zichtbaarheidsfonds

Op zaterdag 5 augustus vindt de 26e editie van de Canal Parade plaats. Hoewel non-profit LHBTIQA+-organisaties en particuliere initiatieven altijd slechts een fractie van de kostprijs voor deelname betalen, kunnen de totale kosten aardig oplopen. Hierdoor blijft er soms weinig geld over om de boot mooi aan te kleden. Om de inhoudelijke boodschap toch goed over te kunnen brengen aan het publiek wordt €50.000 extra budget beschikbaar gesteld en kunnen deelnemers in categorieën 3 en 4 (Rainbow Friends S en L) en 10 en 11 (Pride Rainbow Partner L en XL) een financiële bijdrage aanvragen van maximaal €5.000. De aanvraag dient voor 1 april binnen te zijn en mag niet meer dan 50% van de totale kosten betreffen.