Pride Amsterdam

Subsidie

AANVRAAGPERIODE GESLOTEN

Iedereen uit de community die activiteiten wil organiseren tijdens Pride Amsterdam kan voor 1 maart 2024 een aanvraag doen voor ondersteuning. Net als vorig jaar zijn er faciliteiten en budget beschikbaar om nieuwe en bestaande initiatieven te ondersteunen. Voorwaarde is dat een initiatief bijdraagt aan de emancipatie, zichtbaarheid en/of empowerment van de Pride-community. Daarnaast is ook het Zichtbaarheidsfonds open voor deelnemers aan de Canal Parade op zaterdag 3 augustus 2024. Met deze twee fondsen dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en kunnen nieuwe en bestaande initiatieven uit de hele Pride-community rekenen op steun.

Crosses

Empowermentfonds

Pride vindt dit jaar plaats van 27 juli t/m 4 augustus. Voor activiteiten van derden die bijdrage aan onze emancipatie en/of empowerment hebben we €75.000 en ruimtes beschikbaar in The Pride Hub aan de Wibautstraat. Ruimtes zijn inclusief licht, geluid en audiovisuele apparatuur en hebben een capaciteit van 20-300 personen. Organisaties die in aanmerking willen komen worden uitgenodigd om voor 1 maart een aanvraag te doen. De aanvraag mag niet meer dan 50% van de totale kosten betreffen met een maximumbedrag van €5.000. Huur van locatie, licht, geluid en catering komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit heeft er mee te maken dat wij gratis ruimtes aanbieden in The Pride Hub waar deze faciliteiten al zijn inbegrepen. In specifieke gevallen waar het niet mogelijk is om in The Pride Hub te programmeren, kan er een uitzondering worden gemaakt op die regel.

Zichtbaarheidsfonds

Op zaterdag 3 augustus vindt de 27e editie van de Canal Parade plaats. Hoewel non-profit LHBTIQA+-organisaties en particuliere initiatieven altijd slechts een fractie van de kostprijs voor deelname betalen, kunnen de totale kosten aardig oplopen. Hierdoor blijft er soms weinig geld over om de boot mooi aan te kleden. Om de inhoudelijke boodschap toch goed over te kunnen brengen aan het publiek wordt er €75.000 extra budget beschikbaar gesteld door de deelnemende bedrijven en kunnen deelnemers in de categorieën 3 en 4 (Rainbow Friends S en L) en 10 en 11 (Pride Rainbow Partner L en XL) een financiële bijdrage aanvragen van maximaal €5.000. De aanvraag dient voor 1 maart binnen te zijn en mag niet meer dan 50% van de totale kosten voor de aankleding betreffen.