Pride Amsterdam

Thema

Het thema van Pride Amsterdam 2022 is nog niet bekend.

Het thema van Pride Amsterdam 2021 was ‘TAKE PRIDE in us’. “Helaas is het nog steeds niet gewoon om anders te zijn. Het is nog steeds nodig om te werken aan een inclusieve Nederlandse samenleving. Ik denk dan aan een samenleving waarin je sekse/gender/oriëntatie er niet toe doet en simpelweg een gegeven is”, zegt directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz van Pride Amsterdam. “Daarom moet iedereen die anders is dan de hetero-norm, zich uitgenodigd voelen om tijdens Pride Amsterdam op een positieve manier hiervoor aandacht te vragen en zichtbaar te zijn. Met elkaar willen we alle hetero’s van Nederland overtuigen om trots op ons te zijn.”

Crosses

TAKE PRIDE IN US!

Wederzijds begrip

Het thema ‘TAKE PRIDE in us’ is ook gericht op de verschillende groepen binnen de eigen LHBT- community. Spee de Castillo Ruiz: “Onze community bestaat uit iedereen die niet aan de hetero-norm voldoet, maar wordt veelal gedomineerd door witte homomannen. Zij worden door andere binnen de community vaak als de ‘bevoorrechte groep’ omschreven, omdat in hun ogen en in vergelijking met hun problemen, de witte homoman het makkelijk zou hebben. Met het thema roepen we op tot meer wederzijds begrip, oog te hebben voor de reeds geleverde strijd van de ander en steun te geven aan hen die achterop zijn geraakt op de route naar gelijkheid en inclusiviteit. Laten we elkaar omarmen en trots zijn op elkaar, zodat we als eenheid en in goede harmonie de weg naar volledige acceptatie kunnen bewandelen.”

Botenparade

Hoogtepunt van Pride Amsterdam is de botenparade. Tachtig boten. Allemaal met eigen boodschappen, die aansluiten bij de overkoepelende hoofdboodschap: ‘zijn wie je bent, houden van wie je wil’. “Onze botenparade is sinds een aantal jaar één van de honderd beste festivals in de wereld en is daarmee een zogenoemde ‘bucketlist event’ geworden”. De jaarlijkse botenparade vindt plaats op zaterdag 6 augustus 2022.