Pride Amsterdam

Thema

In 2024 zal Pride Amsterdam in het teken staan van verbinding met als thema TOGETHER. In een polariserende samenleving komt de lhbtiqa+-community regelmatig onbedoeld tegenover elkaar te staan, in plaats van naast elkaar. Juist in een tijd waar regenboog-identiteiten internationaal vaker onder druk staan en mensen vrijheden verliezen, is het belangrijk dat iedereen elkaar weer weet te vinden. Samen sterker, ondanks onze verschillen. En samen sterker, dankzij onze verschillen. We hebben elkaar nodig; ongeacht of iemand nu lhbtiqa+ of ally/ bondgenoot is. Ongeacht of we onze persoonlijke uitdagingen meemaken op het platteland of in de stad, op ons werk of bij onze familie. Bij Pride Amsterdam vieren we de boodschap van liefde voor onze dierbaren, maar ook de liefde voor hen die verder van ons afstaan, maar met vergelijkbare uitdagingen te maken krijgen vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie, of diversiteit in geslachtsontwikkeling. TOGETHER in Pride. Voor onszelf én voor de ander.

Crosses