Pride Amsterdam

Corporate Pride

Bijdragen van bedrijfsleven van groot belang

De Corporate Pride Commissie ging twee jaar geleden in vliegende vaart van start. In deze commissie komen deelnemende bedrijven regelmatig bij elkaar om zich voor te bereiden op deelname aan de Pride, het ultieme feest van diversiteit en ‘inclusion’.

Door hen bij elkaar te brengen, wordt een impuls geven aan het onderling delen van ervaringen en ideeën zodanig dat zijn hun diversiteit en inclusie doelstellingen nog beter realiseren. Zo hebben een groot aantal Corporate Pride Partners sinds de oprichting de nodige ervaring opgedaan met het organiseren van deelname. Voor sommige partners is het echter nog een volslagen onbekend terrein.

Wouter Neerings is als commissie voorzitter het gezicht van deze roze groep bedrijven en benadrukt dat een Pride pas succesvol is als die breed en sterk in de samenleving verankerd is. Deelname aan Pride Amsterdam vanuit het bedrijfsleven is daarbij onontbeerlijk.

Alleen met elkaar kun je ervoor zorgen dat Pride in onze samenleving verankerd is en blijft

Dat gebeurt niet alleen doordat het bedrijfsleven activiteiten mogelijk maakt waar geen subsidie voor wordt verstrekt. Het komt vooral ook tot uiting in het feit dat deelnemende bedrijven ‘uit de kast’ komen en zich actief inzetten. Zo laten ze de maatschappij zien dat zij actief hun nek durven uit te steken voor een diverse en inclusieve samenleving en stimuleren zij andere organisaties, groot en klein, maar ook individuen dit ook te doen.”